a touch of rose where the next chapter begin

งานหมั้นแสดงถึงความตั้งใจกับบทใหม่ของความรักและผูกพันระหว่างสองชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้น ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้บทใหม่นี้เต็มไปด้วยกลีบกุหลาบและรอยยิ้ม

The new chapter is about to begin. Let’s us be the part of your journey who will adding a touch of rose and a prosperous smile to it.

PREMIUM FOODS

เรามีอาหารให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะจีน cocktails ฺBuffe ไทย และ Inter..

LIGHT&SOUND SERVICES

ระบบแสงเสียง ของเรา ครบวงจร เราใช้อุปกรณ์ที่มีมาตราฐาน สามารถช่วยให้งานของคุณ เป็นปาร์ตี้สุด perfect

EVENT PLANNER

เราช่วยคุณวางแผนออกแบบและติดตั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ตามความต้องการของคุณ